داده ورزان | Help | Learning | Support | Home
 
  به کتاب راهنمای سیستم مدیریت محتوای داده ورزان خوش آمدید  
داده ورزان >  صفحه نخست >  شمارنده

:: شمارنده چیست ؟

:: نمایش شمارنده در سایت شما

:: مدیریت شمارنده

هدف کلی :
آشنایی شما با شمارنده سایت .
هدفهای رفتاری :
شما پس از مطالعه این فصل می توانید :

  • مفهوم شمارنده را بدانید .
  • بتوانید از تعداد بازدیدکنندگان از سایت گزارشگیری نمایید .
  • بدانید که شمارنده چه اطلاعاتی را در بر دارد .
  • بتوانید شمارنده سایت را صفر کنید .
  • بتوانید شمارنده را بلافاصله پس از صفر کردن ، به حالت اولیه بازگردانید .
  • بتوانید نمایش شمارنده را در سایت مدیریت نمایید .