داده ورزان | Help | Learning | Support | Home
 
  به کتاب راهنمای سیستم مدیریت محتوای داده ورزان خوش آمدید  
داده ورزان >  صفحه نخست >  گزارشگیری از پاسخ بازدیدکنندگان به فرمهای دریافت اطلاعات

:: مشاهده اطلاعات فرمها

هدف کلی :
آشنایی شما با نحوه گزارش گیری از پاسخ بازدیدکنندگان به فرمهای شما .
هدفهای رفتاری :
شما پس از مطالعه این فصل می توانید :

    • بدانید که چگونه باید از فرمهای دریافت اطلاعات گزارش تهیه نمایید .
    • بتوانید گزارش سطری از پاسخ ایشان تهیه نمایید .
    • بتوانید گزارش ستونی از پاسخ ایشان تهیه نمایید .
    • بتوانید اطلاعات اضافی را حذف نمایید .