داده ورزان | Help | Learning | Support | Home
 
  به کتاب راهنمای سیستم مدیریت محتوای داده ورزان خوش آمدید  
داده ورزان >  صفحه نخست >  گروههای مدیریت و عضویت سایت

:: چرا مدیریت بین افراد مختلف توزیع می شود ؟

:: مدیریت گروههای سایت

هدف کلی :
آشنایی شما با گروههایی که می توانند مدیریت سایت را بر عهده داشته باشند و گروههای عضویت سایت .
هدفهای رفتاری :
شما پس از مطالعه این فصل می توانید :

  • علت توزیع مدیریت را بدانید .
  • بتوانید گروههای کاربری را ایجاد نمایید .
  • بتوانید گروههای کاربری را ویرایش نمایید .
  • بتوانید گروههای کاربری را حذف نمایید .
  • با نحوه دادن دسترسی به گروهها آشنایی داشته باشید .
  • بتوانید برای گروههای خود عنوان و توضیح وارد نمایید .