داده ورزان | Help | Learning | Support | Home
 
  به کتاب راهنمای سیستم مدیریت محتوای داده ورزان خوش آمدید  
داده ورزان >  صفحه نخست >  پیام ها و هشدارها و عناوین سایت

:: پیام ها و هشدارها و عناوین سایت چه چیزهایی هستند ؟

:: مدیریت عناوین سایت

هدف کلی :
آشنایی شما با مدیریت عناوین سایت .
هدفهای رفتاری :
شما پس از مطالعه این فصل می توانید :

    • مفهوم عناوین را بدانید .
    • بتوانید عناوین سایت را تغییر دهید .
    • با دسته بندی عناوین سایت آشنایی داشته باشید .