داده ورزان | Help | Learning | Support | Home
 
  به کتاب راهنمای سیستم مدیریت محتوای داده ورزان خوش آمدید  
داده ورزان >  صفحه نخست >  مدیریت اعضای سایت

:: عضو به چه کسی می گوییم ؟

:: نمایش سایت برای اعضا

:: مدیریت اعضا

هدف کلی :
آشنایی شما با گروههایی که می توانند مدیریت سایت را بر عهده داشته باشند و گروههای عضویت سایت .
هدفهای رفتاری :
شما پس از مطالعه این فصل می توانید :

  • معنای عضو سایت را بدانید .
  • بتوانید اعضای سایتتان را ایجاد نمایید .
  • بتوانید اطلاعات یکی از اعضای سایت را ویرایش نمایید .
  • بتوانید یک عضو خاص را حذف نمایید .
  • با نحوه دادن گروهبندی اعضا آشنایی داشته باشید .
  • بتوانید برای هر عضو نام کاربری و کلمه عبورش را وارد نمایید .
  • بتوانید برای هر عضو نام و نام خانوادگی اش را ثبت نمایید .
  • بتوانید ایمیل هر عضو را وارد نمایید .
  • بتوانید توضیحات مربوط به هر عضو را ثبت نمایید .