داده ورزان | Help | Learning | Support | Home
 
  به کتاب راهنمای سیستم مدیریت محتوای داده ورزان خوش آمدید  
داده ورزان >  صفحه نخست >  منوی سایت

:: منو چیست ؟

:: عملکرد منو در ظاهر سایت

:: ساختار منو شما باید چگونه باشد ؟

:: مدیریت منو و محتوا

هدف کلی :
آشنایی با مفاهیم منو و محتوا و نحوه مدیریت آن .
هدفهای رفتاری :
شما پس از مطالعه این فصل می توانید :

  • ساختار سلسله مراتبی منوی سایت خود را ایجاد نمایید .
  • تفاوت منو و محتوا را بدانید .
  • کاربردهای "ایجاد" منو را بشناسید .
  • بدانید که چگونه یک گزینه منو را "ویرایش" نمایید .
  • بدانید که چگونه یک گزینه منو و تمامی زیر مجموعه هایش را "حذف" نمایید .
  • بتوانید از "انتقال" منو و کاربردهای آن استفاده نمایید .
  • با "کپی" منو آشنایی کامل داشته باشید .
  • بتوانید "اولویت" گزینه های منوی خود را تغییر دهید .
  • "عناوین مرتبط" با هر یک از گزینه های منوی سایت خود را تعریف نمایید .
  • بدانید که  "عنوان"منو چیست و چگونه باید برای گزینه های منوی خود ، عنوان تعریف نمایید .
  • کابردهای مختلف" لینک به" را تعریف نماید و تفاوت "لینک داخلی"  و  "لینک خارجی" را تعریف نمایید .
  • بتوانید "متن" منوهای خود را وارد نمایید .
  • با مفهوم "نمایش در منو" آشنایی داشته باشید .