داده ورزان | Help | Learning | Support | Home
 
  به کتاب راهنمای سیستم مدیریت محتوای داده ورزان خوش آمدید  
داده ورزان >  صفحه نخست >  پیامهای متحرک

:: پیام متحرک چیست ؟

:: نمایش پیام های متحرک در سایت شما

:: مدیریت پیامهای متحرک

هدف کلی :
آشنایی شما با پیامهای متحرک سایت .
هدفهای رفتاری :
شما پس از مطالعه این فصل می توانید :

  • با مفهوم پیام متحرک آشنایی داشته باشید  .
  • بتوانید پیام مورد نظرتان را ایجاد نمایید .
  • بتوانید پیام ها را ویرایش نمایید .
  • بتوانید پیامها را حذف کنید .
  • بتوانید متن پیام خود را وارد نمایید .
  • بتوانید تاریخ نمایش پیام را تعیین کنید .
  • بدانید که سرنوشت این پیامها پس از تاریخ انقضا چه خواهد بود .
  • بتوانید نحوه حرکت این پیامها را تغییر دهید .