داده ورزان | Help | Learning | Support | Home
 
  به کتاب راهنمای سیستم مدیریت محتوای داده ورزان خوش آمدید  
داده ورزان >  صفحه نخست >  اخبار سایت

:: نمایش اخبار در سایت شما

:: مدیریت اخبار

هدف کلی :
آشنایی شما با بخش خبری سایت .
هدفهای رفتاری :
شما پس از مطالعه این فصل می توانید :

  • با مفهوم دسته های خبری  آشنایی داشته باشید  .
  • بدانید که بازدیدکنندگان از سایت چگونه اخبار شما را می بینند .
  • بتوانید خبر مورد نظرتان را ایجاد نمایید .
  • بتوانید ذیل هر دسته خبری تعدادی خبر ایجاد نمایید .
  • بدانید که سرنوشت اخبار سایت پس از انقضای نمایش چه خواهد بود .
  • بتوانید عنوان خبر خود را وارد نمایید .
  • بتوانید اخبارتان را ویرایش نمایید .
  • بتوانید یکی از اخبار را حذف نمایید .
  • بتوانبد متن خبر خود را وارد نمایید .
  • بتوانید تاریخ نمایش خبر خود را تعیین کنید .