داده ورزان | Help | Learning | Support | Home
 
  به کتاب راهنمای سیستم مدیریت محتوای داده ورزان خوش آمدید  
داده ورزان >  صفحه نخست >  نظارت بر بازدیدکنندگان از سایت

:: مدیریت نظارت

هدف کلی :
آشنایی شما با مدیریت نظارت بر بازدیدکنندگان از سایت .
هدفهای رفتاری :
شما پس از مطالعه این فصل می توانید :

    • بتوانید آمار کلی بازدید از سایت را مشاهده نمایید .
    • بتوانید آمار تک تک آیتمهای سایت را به صورت جداگانه مشاهده نمایید .
    • بتوانید امتیازاتی را که بازدیدکنندگان ، به مطالب شما داده اند را مشاهده نمایید .