داده ورزان | Help | Learning | Support | Home
 
  به کتاب راهنمای سیستم مدیریت محتوای داده ورزان خوش آمدید  
داده ورزان >  صفحه نخست >  قابلیت های سایت

:: قابلیت های سایت به چه چیزهایی گفته می شود ؟

:: مدیریت قابلیتها

هدف کلی :
آشنایی شما با نحوه مدیریت قابلیتهای سایت .
هدفهای رفتاری :
شما پس از مطالعه این فصل می توانید :

  • بدانید که به چه چیزهایی قابلیتهای سایت گفته می شود .
  • بتوانید قابلیتهای سایتتان را ویرایش نمایید .
  • بتوانید قابلیتهای سایتتان را حذف نمایید .
  • بتوانید قابلیتی به قابلیتهای سایتتان اضافه نمایید .
  • بتوانید برای قابلیتهای سایتتان ، عنوان ، لینک به را وارد نمایید .
  • تعیین نمایید که کدام قابلیتها نمایش داده شوند .