داده ورزان | Help | Learning | Support | Home
 
  به کتاب راهنمای سیستم مدیریت محتوای داده ورزان خوش آمدید  
داده ورزان >  صفحه نخست >  معرفی پرسنل

:: پرسنل چه کسانی هستند ؟

:: نمایش بخش معرفی پرسنل در سایت شما

:: مدیریت پرسنل

هدف کلی :
آشنایی شما با قابلیتهای بخش معرفی پرسنل سایت .
هدفهای رفتاری :
شما پس از مطالعه این فصل می توانید :

  1. کاربردهای معرفی پرسنل را بشناسید .
  2. با کارکردهای ایجاد شخص آشنایی داشته باشید .
  3. با کارکردهای ویرایش شخص آشنایی داشته باشید .
  4. بدانید که چگونه اطلاعات یک شخص را حدف نمایید .
  5. بتوانید تصویر شخص مورد نظرتان را وارد نمایید .
  6. بتوانید پستهای سازمانی ای را که این شخص عهده دار انجام انهاست تعیین نمایید .
  7. بدانید که چگونه باید نام و نام خانوادگی اشخاص را وارد نمایید .
  8. بتوانید شرح هر شخص را ثبت کنید .