داده ورزان | Help | Learning | Support | Home
 
  به کتاب راهنمای سیستم مدیریت محتوای داده ورزان خوش آمدید  
داده ورزان >  صفحه نخست >  تبلیغات سایت

:: نمایش باکسهای تبلیغات در سایت شما

:: مدیریت تبلیغات

:: مدیریت چارت سازمانی

هدف کلی :
آشنایی شما با باکسهای تبلیغی در سایت .
هدفهای رفتاری :
شما پس از مطالعه این فصل می توانید :

  • با مفهوم باکسها آشنایی داشته باشید  .
  • بدانید که چگونه نمایش باکسها  در صفحات  مختلف تغییر می کند .
  • بتوانید باکس مورد نظرتان را ایجاد نمایید .
  • بتوانید برای سایت خود درآمدی از محل تبلیغات دست و پا کنید .
  • بتوانید عنوان تبلیغ خود را وارد نمایید .
  • چگونه تعیین نمایید که باکسهای تبلیغاتی در کدام سمت از سایت نمایش می یابد .
  • تاریخ نمایش تبلیغ را تعیین نمایید .
  • تعداد کلیکی که بر روی هر تبلیغ شده است را محاسبه نمایید .