داده ورزان | Help | Learning | Support | Home
 
  به کتاب راهنمای سیستم مدیریت محتوای داده ورزان خوش آمدید  
داده ورزان >  صفحه نخست >  مدیریت کاربران سایت

:: کاربر به چه کسی می گوییم ؟

:: مدیریت کاربران

هدف کلی :
آشنایی شما با کسانی که می توانند مدیریت سایت را بر عهده داشته باشند ودر  گروههای مدیریت سایت قرار داشته باشند .
هدفهای رفتاری :
شما پس از مطالعه این فصل می توانید :

  • معنای کاربر سایت را بدانید .
  • بتوانید کاربران سایتتان را ایجاد نمایید .
  • بتوانید اطلاعات یکی از کاربران سایت را ویرایش نمایید .
  • بتوانید یک کاربر خاص را حذف نمایید .
  • با نحوه گروهبندی کاربران آشنایی داشته باشید .
  • بتوانید برای هر کاربر نام کاربری و کلمه عبورش را وارد نمایید .
  • بتوانید برای هر کاربر نام و نام خانوادگی اش را ثبت نمایید .
  • بتوانید ایمیل هر کاربر را وارد نمایید .
  • بتوانید توضیحات مربوط به هر کاربر را ثبت نمایید .