داده ورزان | Help | Learning | Support | Home
 
  به کتاب راهنمای سیستم مدیریت محتوای داده ورزان خوش آمدید  
داده ورزان >  صفحه نخست >  نظرسنجی

:: نظرسنجی چیست ؟

:: نمایش فرمهای نظرسنجی در سایت شما

:: مدیریت نظرسنجی

هدف کلی :
آشنایی شما با فرمهای نظرسنجی سایت .
هدفهای رفتاری :
شما پس از مطالعه این فصل می توانید :

  • با مفهوم فرم های نظرسنجی آشنایی داشته باشید  .
  • بدانید که چگونه بازدیدکنندگان از سایت به فرمهای مختلف پاسخ می دهند .
  • بتوانید فرم مورد نظرتان را ایجاد نمایید .
  • بتوانید ذیل هر فرم تعدادی سوال و پاسخ ایجاد نمایید .
  • بتوانید عنوان فرم خود را وارد نمایید .
  • بتوانید یکی از این فرمها را به عنوان فرم پیش فرض تعریف نمایید .
  • بتوانید از پاسخ کاربران گزارش نموداری تهیه نمایید .